www.gruthansen.org | Stamtavler-Forside | Statistikker | Efternavne Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker
Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 101 til 150 fra 1,070

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 22» Næste»

   Notater   Knyttet til 
101 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. WESTENHOLZ, CONRAD Frederik Helm (I3156)
 
102 Ejer af Agerup, kammerherre, landbrugskandidat.
Rettelse 10.4.2012: Døbt i hjemmet i Rahbeks Allé 24, Frederiksberg Sogn 3.3.1929, og fremstillet i Frederiksborg Slotskirke 7.7.1929 (kirkebogen for Frederiksberg 1925-34, side 162, post 95) 
REVENTLOW, Kammerherre, godsejer. CLAUS Detlev Frederik Ferdinand greve (I0670)
 
103 Ejer af Charlottendal, Valdemars Kilde og Lille Frederikslund godser, landbrugskandidat.
R, DM.
Forældre: Hofjægermester Charles Adolph Denis de Neergaard & Jenny Qvistgaard.
Gift 2. gang med Elisabeth Perrochet. 
de NEERGAARD, Godsejer VIGGO (I0699)
 
104 Ejer af Damgård. REVENTLOW, Godsejer, forstkandidat JOHAN OTTO greve (I0668)
 
105 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. BERNHOFT, Godsejer, civiløkonom ALLAN (I0977)
 
106 Ejer af Folehavegaard, Sandbjerg og Neder Strandkjærgaard. (De to sidstnævnte godser blev siden skænket til Aarhus Universitet.)
Forfatter under pseudonymet Paracelsus. 
DINESEN, Godsejer Ellen (ELLE) Alvilde (I0324)
 
107 Ejer af Fyleskog Gods i Småland, kaptajn i den svenske marine, generalkonsul i Bangkok, managing director for Thai Electric Corp., formand for bestyrelsen for United Plantations Ltd., Bernam Oil Palms Ltd. med flere selskaber.
Han byggede i 1919 ejendommen AASEBAKKEN i Høsterkøb, med broderen Torben Andreas Grut som arkitekt.
K 2.  
GRUT, Godsejer m.m. William LENNART (I0173)
 
108 Ejer af Gjedsergaard Gods.
Fødested rettet 22.4.12 til Nykøbing F (sygehus) iflg. kirkebogen for Skelby Kirke 1939-66, side 78, post 0. 
TESDORPF, Godsejer Ida MERETE Emmy (I0980)
 
109 Ejer af Leerbæk gods - som han overtog efter sin onkel og tante Georg og Karen Sass, der ejede det i årene 1874 - 1925 - i årene 1925 - 1956. Derpå overtog broderen Thomas godset i 1956, hvorefter dennes yngste søn Hans Dinesen ejede det i årene 1962 - 1980; derefter gik Leerbæk ud af slægtens eje.
Han boede i mange år i et hus under godset; huset kaldtes Hopballehus.
Sekondløjtnant i fodfolket, landbrugsuddannet.  
DINESEN, Godsejer, sekondløjtnant ANDERS Runsti (I0326)
 
110 Ejer af Leerbæk Gods.
R. 
Sass, Landvæsenskommisær GEORG (I0334)
 
111 Ejer af Lerbæk gods 1962 - 1980. DINESEN, Exportchef. HANS Vincent (I0707)
 
112 Ejer af Mattrup gods, løjtnant ved 5. dragonregiment. WESTENHOLZ, Godsejer, løjtnant THOMAS Eiler (I0290)
 
113 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. WESTENHOLZ, Godsejer, agrarøkonom ANDERS Steen (I1108)
 
114 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. BERNHOFT, Godsejer, agrarøkonom ULRIK Iean (I0983)
 
115 Ejer af Mullerup og Bødstrup godser, hofjægermester.
Forældre: Etatsråd, apoteker Christian Ditlev Ammentorp Hansen & Agnes Mathilde Hedemann. 
HANSEN, Godsejer, hofjægerm. EINAR (I0648)
 
116 Ejer af Orelund, kammerherre, hofjægermester, besidder af det Treschow-Torbenfeldtske Fideikommis. R.
Forældre: Hofjægermester, cand.jur. Frederik Treschow & Olga Julie Georgine Uhlendorff. 
TRESCHOW, Godsejer,kammerh.hofjægm. CHRISTIAN Frederik (I0827)
 
117 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. TESDORPF, Godsejer, hofjægermester ANNA DOROTHEA (PJUMS) Agnete (I0979)
 
118 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. TESDORPF, Godsejer HELLE Jessie Irene (I0981)
 
119 Ejer af Tirsbæk, Nørre Holmegård, Kokkedal og Øregaard.
Grundlægger af og chef for handelshuset A.N.Hansen & Co.
K 2, DM. 
HANSEN, Etatsråd, grosserer ANDREAS Nicolaj (I0001)
 
120 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. HEIN, Cand.mag. i historie NIELS (I2825)
 
121 Fabrikejer i Clouberg. GOTSCHALK, Fabrikejer Peter Daniel (I0043)
 
122 Fabrikejer i Clouberg. GOTSCHALK, Fabrikejer Johan Wilhelm (I0047)
 
123 Fader: P. Weslocky.
Ægteskabet opløst. 
Weslocky, HELEN (I1809)
 
124 Farmer, safarileder, forfatter.
Ægteskabet opløst 1925.
Gift 2. gang 1928 med Jacqueline (Cockie) Harriet Birkbeck, født Alexander; ægteskabet opløst 1935. Hun gift 3. gang med Hoogterp; død 1988.
Gift 3. gang (?) 1935 med flyverske Eva Amalia Maria Dickson, født Lindström (1905 - 1938), og levede derefter til sin død sammen med Ruth Rasmusson.
Forældre: Hofjægermester og ejer af Näsbyholm gods i Skåne Frederik Theodor Hans Anna Christian Wolfgang friherre Blixen-Finecke & Clara Alvilda Benedicte comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs; hun var søster til Danmarks største jordbesidder greve Mogens Krag-Juel Vind-Frijs på Frijsenborg Slot, hvis mor var søster til Karen Blixens farmor.  
Blixen-Finecke, Safarileder, m.m. BROR Frederik friherre (I0701)
 
125 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. GRUT, Læge m.m. LENE Margit (I0897)
 
126 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. FAWCETT, Financier, m.m. CHRISTOPHER Arnaud Sandford (I1143)
 
127 Forfatter, apoteker, cand.polit. K 2, DM.
Ægteskabet opløst (1898). Gift anden gang med Ellen Lucinde Bramsen.
Afbilledet af maleren P.S.Krøyer i 1893 i billedet Ved Frokosten. Kunstneren og hans hustru med Forfatteren Otto Benzon. Skagen Museum. 
BENZON, Forfatter, apoteker Carl OTTO Valdemar (I0427)
 
128 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Mayhew, Forfatter, Ph.D. EMILY Rose (I2786)
 
129 Forpagter, kaptajn af fodfolket.
Forældre: Kammerherre, hofjægermester Ludvig Alexander Eduard greve Reventlow & Benedicte Ulfsparre Bech. 
REVENTLOW, Forpagter m.m. OTTO Carl Ferdinand greve (I0666)
 
130 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. NØRAGER, Cand.merc., m.v. ANDERS Christian Grøn (I2005)
 
131 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. KNUDTZON, Kontorchef, cand. jur. HANS JØRGEN (I0688)
 
132 Forstkandidat, dr.polit., professor ved Landbohøjskolen, administrator af Løvenholm gods og Løvenholmfonden; dr. h.c. ved Sveriges Skogshögskola, æresmedlem af Det Finske Forstsamfund, Svenska Skogvårdföreningen og af det Svenska Land- og Skogbruksakademi.
K, DM. 
GRØN, Forstkandidat, dr.polit. ALFRED Rowland Howard (I0246)
 
133 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. GRUT, Forstkandidat m.m. MIKAEL (I0693)
 
134 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lundberg, Fritidspæd., lærer EWA Maria (I1355)
 
135 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hesselgren, JOAKIM (I2816)
 
136 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lynch, Gartner IRIS Ellen (I2017)
 
137 Forældre: ?
Samlivsforholdet opløst. 
Geywitz, Carlos (I2722)
 
138 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Østergaard, Projektkoordinator CHARLOTTE Pihl (I2102)
 
139 Forældre: ?
Ægteskabet opløst i 1986. 
WOLLIN, Tandlæge PAUL (I1460)
 
140 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Svedin, INGRID (I1456)
 
141 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Almstedt, MARIANNE (I1458)
 
142 Forældre: ?
Ægteskabet opløst. 
Johansson, INGER (I1462)
 
143 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kej, Sygehjælper GRETE (I1641)
 
144 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Friend, Lærer Frederick Gerald (I1808)
 
145 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. NØRAGER, Lektor, cand.merc.aud. OLE Gentz (I2004)
 
146 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Egerö, EVA Jenny Marie-Anne (I2807)
 
147 Forældre: ?
Ægteskabet opløst. 
VESTERGAARD, MARTIN (I2982)
 
148 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. PERRY, Revisor James (JIM) Patrick (I1599)
 
149 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Colfach, ANNETTE (I2735)
 
150 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. LINDBOM, Socionom BENGT (I1443)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 22» Næste»