www.gruthansen.org | Stamtavler - Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker
Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 101 til 150 fra 1,091

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 22» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. BENZON, Direktør EGGERT (I0867)
 
102 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. OBEL, Cand. polit., MBA CHRISTEN Winther (I1395)
 
103 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. STORM-KORSVIG, JOHANNA Ellen (I3172)
 
104 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. REWENTLOW, EDGAR Julian Sepstrup (I3159)
 
105 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. WESTENHOLZ, CONRAD Frederik Helm (I3156)
 
106 Ejer af Agerup, kammerherre, landbrugskandidat.
Rettelse 10.4.2012: Døbt i hjemmet i Rahbeks Allé 24, Frederiksberg Sogn 3.3.1929, og fremstillet i Frederiksborg Slotskirke 7.7.1929 (kirkebogen for Frederiksberg 1925-34, side 162, post 95) 
REVENTLOW, Kammerherre, godsejer. CLAUS Detlev Frederik Ferdinand greve (I0670)
 
107 Ejer af Charlottendal, Valdemars Kilde og Lille Frederikslund godser, landbrugskandidat.
R, DM.
Forældre: Hofjægermester Charles Adolph Denis de Neergaard & Jenny Qvistgaard.
Gift 2. gang med Elisabeth Perrochet. 
de NEERGAARD, Godsejer VIGGO (I0699)
 
108 Ejer af Damgård. REVENTLOW, Godsejer, forstkandidat JOHAN OTTO greve (I0668)
 
109 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. BERNHOFT, Godsejer, civiløkonom ALLAN (I0977)
 
110 Ejer af Folehavegaard, Sandbjerg og Neder Strandkjærgaard. (De to sidstnævnte godser blev siden skænket til Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus)
Forfatter under pseudonymet Paracelsus til: Parabler, Introductioner, Dansk Billedbog og Vejrkalender.
Biografi: "Ellen Dahl - Mols og Litteraturen", af grandnevøen Morten Vilhelm Keller, 2017, Aarhus Universitetsforlag. 
DINESEN, Godsejer Ellen (ELLE) Alvilde (I0324)
 
111 Ejer af Fyleskog Gods i Småland, kaptajn i den svenske marine, generalkonsul i Bangkok, managing director for Thai Electric Corp., formand for bestyrelsen for United Plantations Ltd., Bernam Oil Palms Ltd. med flere selskaber.
Han byggede i 1919 ejendommen AASEBAKKEN i Høsterkøb, med broderen Torben Andreas Grut som arkitekt.
K 2.  
GRUT, Godsejer m.m. William LENNART (I0173)
 
112 Ejer af Gjedsergaard Gods.
Fødested rettet 22.4.12 til Nykøbing F (sygehus) iflg. kirkebogen for Skelby Kirke 1939-66, side 78, post 0. 
TESDORPF, Godsejer Ida MERETE Emmy (I0980)
 
113 Ejer af Leerbæk gods - som han overtog efter sin onkel og tante Georg og Karen Sass, der ejede det i årene 1874 - 1925 - i årene 1925 - 1956. Derpå overtog broderen Thomas godset i 1956, hvorefter dennes yngste søn Hans Dinesen ejede det i årene 1962 - 1980; derefter gik Leerbæk ud af slægtens eje.
Han boede i mange år i et hus under godset; huset kaldtes Hopballehus.
Sekondløjtnant i fodfolket, landbrugsuddannet.  
DINESEN, Godsejer, sekondløjtnant ANDERS Runsti (I0326)
 
114 Ejer af Leerbæk Gods.
R. 
Sass, Landvæsenskommisær GEORG (I0334)
 
115 Ejer af Lerbæk gods 1962 - 1980. DINESEN, Exportchef. HANS Vincent (I0707)
 
116 Ejer af Mattrup gods, løjtnant ved 5. dragonregiment. WESTENHOLZ, Godsejer, løjtnant THOMAS Eiler (I0290)
 
117 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. WESTENHOLZ, Godsejer, agrarøkonom ANDERS Steen (I1108)
 
118 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. BERNHOFT, Godsejer, agrarøkonom ULRIK Iean (I0983)
 
119 Ejer af Mullerup og Bødstrup godser, hofjægermester.
Forældre: Etatsråd, apoteker Christian Ditlev Ammentorp Hansen & Agnes Mathilde Hedemann. 
HANSEN, Godsejer, hofjægerm. EINAR (I0648)
 
120 Ejer af Orelund, kammerherre, hofjægermester, besidder af det Treschow-Torbenfeldtske Fideikommis. R.
Forældre: Hofjægermester, cand.jur. Frederik Treschow & Olga Julie Georgine Uhlendorff. 
TRESCHOW, Godsejer,kammerh.hofjægm. CHRISTIAN Frederik (I0827)
 
121 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. TESDORPF, Godsejer, hofjægermester ANNA DOROTHEA (PJUMS) Agnete (I0979)
 
122 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. TESDORPF, Godsejer HELLE Jessie Irene (I0981)
 
123 Ejer af Tirsbæk, Nørre Holmegård, Kokkedal og Øregaard.
Grundlægger af og chef for handelshuset A.N.Hansen & Co.
K 2, DM. 
HANSEN, Etatsråd, grosserer ANDREAS Nicolaj (I0001)
 
124 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. HEIN, Cand.mag. i historie NIELS (I2825)
 
125 Fabrikejer i Clouberg. GOTSCHALK, Fabrikejer Peter Daniel (I0043)
 
126 Fabrikejer i Clouberg. GOTSCHALK, Fabrikejer Johan Wilhelm (I0047)
 
127 Fader: P. Weslocky.
Ægteskabet opløst. 
Weslocky, HELEN (I1809)
 
128 Farmer, safarileder, forfatter.
Ægteskabet opløst 1925.
Gift 2. gang 1928 med Jacqueline (Cockie) Harriet Birkbeck, født Alexander; ægteskabet opløst 1935. Hun gift 3. gang med Hoogterp; død 1988.
Gift 3. gang (?) 1935 med flyverske Eva Amalia Maria Dickson, født Lindström (1905 - 1938), og levede derefter til sin død sammen med Ruth Rasmusson.
Forældre: Hofjægermester og ejer af Näsbyholm gods i Skåne Frederik Theodor Hans Anna Christian Wolfgang friherre Blixen-Finecke & Clara Alvilda Benedicte comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs; hun var søster til Danmarks største jordbesidder greve Mogens Krag-Juel Vind-Frijs på Frijsenborg Slot, hvis mor var søster til Karen Blixens farmor.  
Blixen-Finecke, Safarileder, m.m. BROR Frederik friherre (I0701)
 
129 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. GRUT, Læge m.m. LENE Margit (I0897)
 
130 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. FAWCETT, Financier, m.m. CHRISTOPHER Arnaud Sandford (I1143)
 
131 Forfatter, apoteker, cand.polit. K 2, DM.
Ægteskabet opløst (1898). Gift anden gang med Ellen Lucinde Bramsen.
Afbilledet af maleren P.S.Krøyer i 1893 i billedet Ved Frokosten. Kunstneren og hans hustru med Forfatteren Otto Benzon. Skagen Museum. 
BENZON, Forfatter, apoteker Carl OTTO Valdemar (I0427)
 
132 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Mayhew, Forfatter, Ph.D. EMILY Rose (I2786)
 
133 Forpagter, kaptajn af fodfolket.
Forældre: Kammerherre, hofjægermester Ludvig Alexander Eduard greve Reventlow & Benedicte Ulfsparre Bech. 
REVENTLOW, Forpagter m.m. OTTO Carl Ferdinand greve (I0666)
 
134 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. NØRAGER, Cand.merc., m.v. ANDERS Christian Grøn (I2005)
 
135 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. KNUDTZON, Kontorchef, cand. jur. HANS JØRGEN (I0688)
 
136 Forstkandidat, dr.polit., professor ved Landbohøjskolen, administrator af Løvenholm gods og Løvenholmfonden; dr. h.c. ved Sveriges Skogshögskola, æresmedlem af Det Finske Forstsamfund, Svenska Skogvårdföreningen og af det Svenska Land- og Skogbruksakademi.
K, DM. 
GRØN, Forstkandidat, dr.polit. ALFRED Rowland Howard (I0246)
 
137 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. GRUT, Forstkandidat m.m. MIKAEL (I0693)
 
138 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lundberg, Fritidspæd., lærer EWA Maria (I1355)
 
139 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hesselgren, JOAKIM (I2816)
 
140 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lynch, Gartner IRIS Ellen (I2017)
 
141 Forældre: ?
Samlivsforholdet opløst. 
Geywitz, Carlos (I2722)
 
142 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Østergaard, Projektkoordinator CHARLOTTE Pihl (I2102)
 
143 Forældre: ?
Ægteskabet opløst i 1986. 
WOLLIN, Tandlæge PAUL (I1460)
 
144 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Svedin, INGRID (I1456)
 
145 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Almstedt, MARIANNE (I1458)
 
146 Forældre: ?
Ægteskabet opløst. 
Johansson, INGER (I1462)
 
147 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kej, Sygehjælper GRETE (I1641)
 
148 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Friend, Lærer Frederick Gerald (I1808)
 
149 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. NØRAGER, Lektor, cand.merc.aud. OLE Gentz (I2004)
 
150 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Egerö, EVA Jenny Marie-Anne (I2807)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 22» Næste»