www.gruthansen.org | Stamtavler-Forside | Statistikker | Efternavne Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker
Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 101 til 150 fra 1,085

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 22» Næste»

   Notater   Knyttet til 
101 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. OBEL, Cand. polit., MBA CHRISTEN Winther (I1395)
 
102 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. STORM-KORSVIG, JOHANNA Ellen (I3172)
 
103 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. REWENTLOW, EDGAR Julian Sepstrup (I3159)
 
104 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. WESTENHOLZ, CONRAD Frederik Helm (I3156)
 
105 Ejer af Agerup, kammerherre, landbrugskandidat.
Rettelse 10.4.2012: Døbt i hjemmet i Rahbeks Allé 24, Frederiksberg Sogn 3.3.1929, og fremstillet i Frederiksborg Slotskirke 7.7.1929 (kirkebogen for Frederiksberg 1925-34, side 162, post 95) 
REVENTLOW, Kammerherre, godsejer. CLAUS Detlev Frederik Ferdinand greve (I0670)
 
106 Ejer af Charlottendal, Valdemars Kilde og Lille Frederikslund godser, landbrugskandidat.
R, DM.
Forældre: Hofjægermester Charles Adolph Denis de Neergaard & Jenny Qvistgaard.
Gift 2. gang med Elisabeth Perrochet. 
de NEERGAARD, Godsejer VIGGO (I0699)
 
107 Ejer af Damgård. REVENTLOW, Godsejer, forstkandidat JOHAN OTTO greve (I0668)
 
108 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. BERNHOFT, Godsejer, civiløkonom ALLAN (I0977)
 
109 Ejer af Folehavegaard, Sandbjerg og Neder Strandkjærgaard. (De to sidstnævnte godser blev siden skænket til Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus)
Forfatter under pseudonymet Paracelsus til: Parabler, Introductioner, Dansk Billedbog og Vejrkalender.
Biografi: "Ellen Dahl - Mols og Litteraturen", af grandnevøen Morten Vilhelm Keller, 2017, Aarhus Universitetsforlag. 
DINESEN, Godsejer Ellen (ELLE) Alvilde (I0324)
 
110 Ejer af Fyleskog Gods i Småland, kaptajn i den svenske marine, generalkonsul i Bangkok, managing director for Thai Electric Corp., formand for bestyrelsen for United Plantations Ltd., Bernam Oil Palms Ltd. med flere selskaber.
Han byggede i 1919 ejendommen AASEBAKKEN i Høsterkøb, med broderen Torben Andreas Grut som arkitekt.
K 2.  
GRUT, Godsejer m.m. William LENNART (I0173)
 
111 Ejer af Gjedsergaard Gods.
Fødested rettet 22.4.12 til Nykøbing F (sygehus) iflg. kirkebogen for Skelby Kirke 1939-66, side 78, post 0. 
TESDORPF, Godsejer Ida MERETE Emmy (I0980)
 
112 Ejer af Leerbæk gods - som han overtog efter sin onkel og tante Georg og Karen Sass, der ejede det i årene 1874 - 1925 - i årene 1925 - 1956. Derpå overtog broderen Thomas godset i 1956, hvorefter dennes yngste søn Hans Dinesen ejede det i årene 1962 - 1980; derefter gik Leerbæk ud af slægtens eje.
Han boede i mange år i et hus under godset; huset kaldtes Hopballehus.
Sekondløjtnant i fodfolket, landbrugsuddannet.  
DINESEN, Godsejer, sekondløjtnant ANDERS Runsti (I0326)
 
113 Ejer af Leerbæk Gods.
R. 
Sass, Landvæsenskommisær GEORG (I0334)
 
114 Ejer af Lerbæk gods 1962 - 1980. DINESEN, Exportchef. HANS Vincent (I0707)
 
115 Ejer af Mattrup gods, løjtnant ved 5. dragonregiment. WESTENHOLZ, Godsejer, løjtnant THOMAS Eiler (I0290)
 
116 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. WESTENHOLZ, Godsejer, agrarøkonom ANDERS Steen (I1108)
 
117 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. BERNHOFT, Godsejer, agrarøkonom ULRIK Iean (I0983)
 
118 Ejer af Mullerup og Bødstrup godser, hofjægermester.
Forældre: Etatsråd, apoteker Christian Ditlev Ammentorp Hansen & Agnes Mathilde Hedemann. 
HANSEN, Godsejer, hofjægerm. EINAR (I0648)
 
119 Ejer af Orelund, kammerherre, hofjægermester, besidder af det Treschow-Torbenfeldtske Fideikommis. R.
Forældre: Hofjægermester, cand.jur. Frederik Treschow & Olga Julie Georgine Uhlendorff. 
TRESCHOW, Godsejer,kammerh.hofjægm. CHRISTIAN Frederik (I0827)
 
120 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. TESDORPF, Godsejer, hofjægermester ANNA DOROTHEA (PJUMS) Agnete (I0979)
 
121 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. TESDORPF, Godsejer HELLE Jessie Irene (I0981)
 
122 Ejer af Tirsbæk, Nørre Holmegård, Kokkedal og Øregaard.
Grundlægger af og chef for handelshuset A.N.Hansen & Co.
K 2, DM. 
HANSEN, Etatsråd, grosserer ANDREAS Nicolaj (I0001)
 
123 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. HEIN, Cand.mag. i historie NIELS (I2825)
 
124 Fabrikejer i Clouberg. GOTSCHALK, Fabrikejer Peter Daniel (I0043)
 
125 Fabrikejer i Clouberg. GOTSCHALK, Fabrikejer Johan Wilhelm (I0047)
 
126 Fader: P. Weslocky.
Ægteskabet opløst. 
Weslocky, HELEN (I1809)
 
127 Farmer, safarileder, forfatter.
Ægteskabet opløst 1925.
Gift 2. gang 1928 med Jacqueline (Cockie) Harriet Birkbeck, født Alexander; ægteskabet opløst 1935. Hun gift 3. gang med Hoogterp; død 1988.
Gift 3. gang (?) 1935 med flyverske Eva Amalia Maria Dickson, født Lindström (1905 - 1938), og levede derefter til sin død sammen med Ruth Rasmusson.
Forældre: Hofjægermester og ejer af Näsbyholm gods i Skåne Frederik Theodor Hans Anna Christian Wolfgang friherre Blixen-Finecke & Clara Alvilda Benedicte comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs; hun var søster til Danmarks største jordbesidder greve Mogens Krag-Juel Vind-Frijs på Frijsenborg Slot, hvis mor var søster til Karen Blixens farmor.  
Blixen-Finecke, Safarileder, m.m. BROR Frederik friherre (I0701)
 
128 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. GRUT, Læge m.m. LENE Margit (I0897)
 
129 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. FAWCETT, Financier, m.m. CHRISTOPHER Arnaud Sandford (I1143)
 
130 Forfatter, apoteker, cand.polit. K 2, DM.
Ægteskabet opløst (1898). Gift anden gang med Ellen Lucinde Bramsen.
Afbilledet af maleren P.S.Krøyer i 1893 i billedet Ved Frokosten. Kunstneren og hans hustru med Forfatteren Otto Benzon. Skagen Museum. 
BENZON, Forfatter, apoteker Carl OTTO Valdemar (I0427)
 
131 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Mayhew, Forfatter, Ph.D. EMILY Rose (I2786)
 
132 Forpagter, kaptajn af fodfolket.
Forældre: Kammerherre, hofjægermester Ludvig Alexander Eduard greve Reventlow & Benedicte Ulfsparre Bech. 
REVENTLOW, Forpagter m.m. OTTO Carl Ferdinand greve (I0666)
 
133 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. NØRAGER, Cand.merc., m.v. ANDERS Christian Grøn (I2005)
 
134 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. KNUDTZON, Kontorchef, cand. jur. HANS JØRGEN (I0688)
 
135 Forstkandidat, dr.polit., professor ved Landbohøjskolen, administrator af Løvenholm gods og Løvenholmfonden; dr. h.c. ved Sveriges Skogshögskola, æresmedlem af Det Finske Forstsamfund, Svenska Skogvårdföreningen og af det Svenska Land- og Skogbruksakademi.
K, DM. 
GRØN, Forstkandidat, dr.polit. ALFRED Rowland Howard (I0246)
 
136 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. GRUT, Forstkandidat m.m. MIKAEL (I0693)
 
137 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lundberg, Fritidspæd., lærer EWA Maria (I1355)
 
138 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hesselgren, JOAKIM (I2816)
 
139 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lynch, Gartner IRIS Ellen (I2017)
 
140 Forældre: ?
Samlivsforholdet opløst. 
Geywitz, Carlos (I2722)
 
141 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Østergaard, Projektkoordinator CHARLOTTE Pihl (I2102)
 
142 Forældre: ?
Ægteskabet opløst i 1986. 
WOLLIN, Tandlæge PAUL (I1460)
 
143 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Svedin, INGRID (I1456)
 
144 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Almstedt, MARIANNE (I1458)
 
145 Forældre: ?
Ægteskabet opløst. 
Johansson, INGER (I1462)
 
146 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kej, Sygehjælper GRETE (I1641)
 
147 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Friend, Lærer Frederick Gerald (I1808)
 
148 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. NØRAGER, Lektor, cand.merc.aud. OLE Gentz (I2004)
 
149 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Egerö, EVA Jenny Marie-Anne (I2807)
 
150 Forældre: ?
Ægteskabet opløst. 
VESTERGAARD, MARTIN (I2982)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 22» Næste»